Періоди напіврозпаду діючих речовин при підвищеному рН діючого раствору

Ефективність засобів захисту рослин залежить від якості Вашої води. А саме показники кислотності рН водного розчину та жорсткості води можуть бути визначними факторами в процесі захисту рослини.

Під час внесення пестицидів при високому показнику рН (вище 7,5 – 9,0 – лужне середовище) відбувається процес розпаду діючої речовини пестицидів, що значно погіршує якість та ефективність ЗЗР. Цей процес може бути декілька годин, а може і декілька хвилин.

Добрива PARTNER™ оптимізують рН водного розчину з лужного до оптимального 6-7, що дає змогу підготовити робочий розчин для обприскування та значно покращити ефективність засобів захисту рослин.

Інтенсивність зниження показників рН відповідно до концентрації розчину

Лабораторія Подільського державного аграрно-технічного університету м. Кам'янець-Подільський, Хмельницької області у 2018 році провела Тест на вплив добрив PARTNER™ на рівень рН робочого розчину.

В результаті чого було встановлено, що добрива оптимізують рН розчину з лужного до нейтрального (6,0-7,5) при концентрації 0,2-0,5%

Завдяки такому рН-ефекту поживні речовини та пестициди засвоюються рослиною максимально швидко, що позитивно позначається на розвиток культури під час усього вегетаційного періоду.