Лінія PARTNER ENERGY - це унікальний продукт на ринку України. В асортименті PARTNER™ добрива цієї лінії займають одну з лідируючих позицій. До складу PARTNER ENERGY входять NPK, мезо- та мікроелементи, комплекс з 17 L-амінокислот природного походження і стимулятор росту (бурштинова кислота). Рекомендовано для листових обробок, а також для краплинного поливу.

Застосовуючи добрива лінії PARTNER ENERGY, рослини отримують всі необхідні елементи живлення в готовому вигляді, без додаткових витрат енергії. АМК дозволяють рослинам набагато легше переносити різні стреси, забезпечують інтенсивний та збалансований розвиток, регулюють водний баланс, беруть участь в більшості обмінних процесів.

Комплекси PARTNER ENERGY на початку вегетації зміцнюють розсаду, на стадії активного росту сприяють повноцінному розвитку, протягом всього вегетаційного періоду захищають від стресів, підвищують стійкість до хвороб. Також використання добрив з АМК доцільно на виснажених ґрунтах, або при їх засоленості.

Переваги добрив і завдання, які вони вирішують:

- Основне живлення. Завдяки збалансованому вмісту NPK, сірки (S) та магнію (Mg), що входять до кожного комплексу, рослини отримують повноцінне живлення протягом всього вегетаційного періоду.

- Важливість АМК. Завдяки амінокислотам, добрива працюють як антістресант та біостимулятор. Активізується надходження поживних речовин, підвищується стійкість до хвороб та стресів, швидке відновлення після впливу негативних факторів.

- Важливість бурштинової кислоти. Вона стимулює розвиток коренів, спостерігається гарний приріст зеленої маси, рясне цвітіння з великою кількістю зав’язей. Бурштинова кислота активізує розвиток в ґрунті природної мікрофлори, що позитивно позначається і на якості врожаю.

- Вплив комплексів PARTNER ENERGY. Завдяки NPK, S, Mg, АМК та бурштиновій кислоті рослини отримують всі необхідні елементи живлення в готовому вигляді без додаткових витрат енергії, розвиток інтенсивний та збалансований навіть при несприятливих та стресових умовах: коренева система розвинена, активізується робота листового апарату, швидкий ріст пагонів, гарний приріст зеленої маси, рясне цвітіння з великою кількістю зав’язей, рівномірне визрівання плодів.

- Високі показники якості врожаю. При використанні комплексів PARTNER ENERGY спостерігається збільшення врожаю та покращення показників його якості, поліпшуються властивості продукції при зберіганні.

- Універсальність в сфері застосування. Добрива PARTNER ENERGY підходять для всіх видів культур: зернові, технічні, олійні, овочеві, плодово-ягідні, квіткові, декоративні та ін.

- Універсальність в способі застосування. Всі добрива PARTNER ENERGY повністю водорозчинні, без осаду, не містять хлор та інші шкідливі домішки. Це дозволяє застосовувати їх як для краплинного зрошення, так і для листових обробок, отримуючи в кожному випадку стабільно високу ефективність.

- Оптимізація рН робочого розчину. Добрива PARTNER ENERGY знижують рН робочого розчину до оптимальних показників – рН 6,5-7,5, що дозволяє рослинам швидше засвоювати поживні речовини.

- Сумісність добрив з більшістю ЗЗР. Науково доведено, що добрива PARTNER ENERGY сумісні з більшістю ЗЗР. Це дозволяє підвищити ефективність використання агропрепаратів та зменшити виробничі витрати.

- Мінімальні показники нітратів. Кожна складова добрив лінії PARTNER ENERGY знаходиться в легкодоступній формі, а склад підібраний таким чином, що у вирощеній продукції показники нітратів мінімальні. Також зменшення нітратів відбувається за рахунок швидко доступної сірки (S), яка в свою чергу забезпечує процес перетворення нітратного азоту в амінокислоти.

Амінокислоти, що входять до складу: аспарагінова кислота, треонін, серин, глутамінова кислота, пролін, гліцин, аланін, валін, ізолейцин, лейцин, тирозин, фенілаланін, лізин, гістидин, агрінін, цистеїн, метіонін.

Стресові фактори, які негативно
впливають на рослини
 • Температура
  (занадто висока, занадто низька)
 • Вода
  (посуха, надмірна вологість)
 • Мінеральні компоненти
  (дефіцит, надлишок, окислення, важкі метали, алкалізація)
 • Механічні
  (вітер, сніговий покрив, крижана кірка)
 • Рослини
  (перенасичення-конкуренція, алелопатія, рослини-паразити)
 • Мікроорганізми
  (віруси, бактерії, гриби)
Рослини швидше і краще засвоюють натуральні α-амінокислоти оптично активної L- конфігурації, з яких будуються білки. Такі модифікації легко сприймаються рослинним організмом і швидко включаються в метаболізм як власні. Тому при виробництві лінії ENERGY використовують саме L- амінокислоти природного походження.
 
Своєчасне застосування лінії ENERGY з АМК стимулює ріст рослин, активує імунні системи, підвищує стійкість до стресів, гарантує збалансований і більш інтенсивний розвиток рослин
Як діють амінокислоти (АМК) на рослини, які входять до комплексів лінії ENERGY
L-Leucine (Лейцин) і L-Isoleucine (Ізолейцин):
 • підвищує стійкість до засолення (сольового стресу);
 • покращує проростання пилку.
L-Aspartic Acid (Аспарагінова кислота):
 • активізує проростання насіння;
 • бере участь у метаболізмі амінокислот;
 • джерело органічного азоту.
L-Glutamic Acid (Глутамінова кислота):
 • хороші властивості хелатора;
 • стимулятор росту;
 • активізує проростання насіння;
 • сприяє відкриттю продихів;
 • покращує запилення;
 • попередник хлорофілу;
 • попередник амінокислот;
 • активатор механізмів стійкості до патогенів.
L-Arginine (Аргінін):
 • підвищує холодостійкість;
 • стимулює синтез гормонів пов’язаних з цвітінням і плодоношенням;
 • підсилює розвиток коренів;
 • попередник поліамінів;
 • підвищує стійкість до засолення.
L-Phenylalanine (Фенілаланін):
 • активізує проростання насіння;
 • попередник лігніну.
α-Glycine (Гліцин) (оптично неактивний):
 • хороші властивості хелатора;
 • сприяє зростанню тканин;
 • покращує смак плодів;
 • попередник пірола (C4H5N) — ядро піролу складова частина хлорофілу, вітамін В12, цитохромів та інших біологічно активних сполук.
L-Histidine (Гістидин):
 • хороші властивоті хелатора;
 • покращує дозрівання плодів;
 • регулює відкриття продихів.
L-Alanine (Аланін):
 • підвищує холодостійкість;
 • стимулює синтез хлорофілу;
 • покращує якість плодів;
 • регулює вікриття продихів;
 • підвищує стійкість до суховіїв і посухи.
L-Tyrosine (Тирозин):
 • покращує проростання пилку.
L- Lysine (Лізин):
 • хороші властивості хелатора;
 • стимуляція синтезу хлорофілу;
 • активізує проростання насіння;
 • покращує процеси запилення і запліднення;
 • підвищує стійкість до суховіїв і посухи.
L-Methionine (Метіонін):
 • активізує проростання насіння;
 • стимулює виробництво етилену;
 • покращує процеси запилення і запліднення;
 • попередник чинників зростання;
 • посилює ріст коренів;
 • регулює відкриття продихів.
L-Proline (Пролін):
 • антистресова дія;
 • підвищує опірність до осмотичних стресів, регулює водний обмін в рослині;
 • сприяє вікриттю продихів;
 • підвищує вміст хлорофілу і фотосинтетичну здатність, покращує генеративний розвиток рослин;
 • підвищує фертильність пилку і зав’язування плодів;
 • покращує смак плодів;
 • підсилює здатність насіння до проростання.
L-Serine (Серин):
 • попередник ауксина;
 • підвищує опірність стресовим впливам;
 • покращує запилення і запліднення;
 • освіта гумусових складів.
L-Threonine (Треонін):
 • активізує проростання насіння;
 • регулює механізм захисту під час стресу;
 • підсилює процес гуміфікації.
L-Valine (Валін):
 • попередник ауксина;
 • покращує якість плодів;
 • підвищує стійкість до суховіїв і посухи;
 • покращує формування насіння.
L-Cysteine (Цистеїн):
 • хороші властивості хелатора;
 • антиокислювальна активність;
 • важливий компонент балансу клітинних функцій.